Tour ngoại khóa
NKĐVHST
Đặt tour
1 ngày
Liên hệ
NKNSSV
Đặt tour
1 ngày
Liên hệ
NKSMMDG2
Đặt tour
2 ngày
Liên hệ
NKBTNT2
Đặt tour
2 ngày
Liên hệ
NKNMTDTA - KDLMDG2
Đặt tour
2 ngày
Liên hệ
NKVMTB - CVSM1
Đặt tour
1 ngày
Liên hệ
NKKNNCNC1
Đặt tour
1 ngày
Liên hệ

Thứ 2 đến Sáng thứ 7 hàng tuần
Sáng : 07h30 - 11h30
Chiều: 13h30 - 17h00
chat facebook